М.Бирваа - Сүүтэй бурхан - Удирдаач Д.Нямдаш

Сүүтэй бурхан
М.Бирваа
Удирдаач Д.Нямдаш