Р. Бат-Эрдэнэ - Алаг шишигдийн ай

Алаг шишигдийн ай
Хөгжмийн зохиолч Р. Бат-Эрдэнэ