С.Мөнхболд - Хишигтэн - Удирдаач Д.Нямдаш

Хишигтэн
Хөгжмийн зохиолч С.Мөнхболд
Удирдаач Д.Нямдаш