Р. Бат-Эрдэнэ - Цэнгэлийн найман эгшиглэгээ - Хамаг Монгол

Eight melodies of amusement
Цэнгэлийн найман эгшиглэгээ
Хөгжмийн зохиолч Р. Бат-Эрдэнэ
Хамаг Монгол