Бодолд ивэлсэн ижий далай

Т.Сэр-Од
Бодолд ивэлсэн ижий далай
удирдаач Н.Баатаржав