Б. Шарав - Сэрсэн тал - Удирдаач Н.Баатаржав

Б. Шарав - Сэрсэн тал - Удирдаач Н.Баатаржав